สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางพรทิพย์ คงเพ็ชร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวรัชฎาภรณ์ ไชยแพทย์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางมณฑาทิพย์ บุญทองศรี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางเพ็ญจันทร์ ผ่องอำไพ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ คมขำ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวกฤติยา แวบาดะ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุนิตา หะยีการี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพบ ไชยขาว

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวนฤพร ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปวส.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสุกัญญา นวลนิล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่)
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด