สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

งานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

KANCHANAPHISEK PATTANI TECHNICAL COLLEGE

 

 

59 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

 

โทรศัพท์ : 073-420-258

โทรสาร : 073-420-258

 

เว็บไซต์ : www.kptc.ac.th

Facebook : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

E-mail : kptc2010@hotmail.com


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook