สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


ลิ้งค์รับสมัคร (ทำครบทั้ง 3 ขั้นตอนถึงจะสมบูรณ์)
  1. ลิ้งค์แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
  2. ลิ้งค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสาร)
  3. ลิ้งค์แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook