สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ 4 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีผู้บริหาร ครู ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด