สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ยื่นเอกสารงานการเงิน

1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด