สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


การเข้าแถววันแรกของนักเรียนใหม่ระดับ ปวช.1 โดยมีนายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษาในการพบปะนักเรียน โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มีการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ในรูปแบบการสลับชั้น และการสอนออนไลน์


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด