สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ทำหหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จุดตรวจคนเข้าเมืองตามที่ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ดำเนินการจัดทำแผงกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่จุดตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย โดยได้มอบหมายและออกแบบจัดทำให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดปัตตานี


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

ทำหน้าที่ ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด