สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากใส และกล่องต้านไวรัส สำหรับหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดปัตตานี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดครอบคุมไปทุกพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อ และบุคคลกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานหลักด้านบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพประชาชน มีความจำเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการป้องกันตนเองด้วย

ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำหน้ากากใส และกล่องต้านไวรัสแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น ได้ทำหน้ากากแบบใส 1,000 ชุด และกล่องครอบป้องกันการฟุ้งกระจายอีก จำนวน 300 ชุด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

ทำหน้าที่ ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด