ระบบออนไลน์


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานป้องกันไข้หวัด โควิด 19 รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยความร่วมมือกับสาธารณสุข อำเภอหนองจิก จังหวัดปััตตานี นางปาริชาติ แก้วทองประคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่ ตัวแทนชุมชน ท้องถิ่น ครู เจ้าหน้าที่ และนักรียน นักศึกษา พร้อมมอบเจลล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

ทำหน้าที่ ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด