สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

การประเมินในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรร...

อ่านต่อ.. »


ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก ต้นไม้กินยอด

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน สาขาวิทยาลั...

อ่านต่อ.. »


รับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมรับฟังนโยบ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี นายปรีชา เวชศาสตร์ กรรมการ ในการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมมอบกล่องป้องกันเชื้อให้กับโรงพยาบาลยี่งอ

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบกล...

อ่านต่อ.. »


ประธาน อศจ. ปัตตานี มอบต้นแบบเครื่องป้องกันการฟุ้งกระจาย

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่มอบต้นแบบเครื่องป้องกันการฟุ้งกระจายสำหรับด่านตรวจคัดกรอ...

อ่านต่อ.. »


ถวายหน้ากากอนามัยให้เจ้าคณะจังหวัด วัดตานีนรสโมสร (อารามหลวง)

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ถวายหน้ากากอนามัยให...

อ่านต่อ.. »


จุดตรวจคัดกรองคนเข้าเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ทำหหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จุดตรวจคนเ...

อ่านต่อ.. »


มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี เพื...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด