สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

พิธีรับมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ ถุงปันน้ำใจสู้ภัย โควิด-19 และมอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ ถุงปันน้ำใจสู้ภัย โควิด-19 และมอบทุนการศึกษา ตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชา...

อ่านต่อ.. »ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง &ld...

อ่านต่อ.. »


มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายราตรสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ครู และบุคลากร ร่วมมอบถุงยังชี...

อ่านต่อ.. »


มอบถุงยังชีพให้กับสถาบันปอเนาะบือนังราเมาะห์

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายราตรสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ครู และบุคลากร ร่วมมอบถุงยังชี...

อ่านต่อ.. »


อบรมแนวทางการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการเ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภททักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง โดยมี นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่ว...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชา...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook