สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้...

อ่านต่อ.. »


โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทร...

อ่านต่อ.. »


คณะศึกษาธิการภาค 7 ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอน อศจ.ปัตตานี

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาธิการภาค 7 ในการตรวจ ติดตาม นโยบาย การจัดการเ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 อศจ.ปัตตานี

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรร...

อ่านต่อ.. »


ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก ต้นไม้กินยอด

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน สาขาวิทยาลั...

อ่านต่อ.. »


รับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมรับฟังนโยบ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี นายปรีชา เวชศาสตร์ กรรมการ ในการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด