สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้...

อ่านต่อ.. »


โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรั...

อ่านต่อ.. »


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท...

อ่านต่อ.. »


ศปบ.จชต. ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท...

อ่านต่อ.. »


ประชุมประจำเดือนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุ...

อ่านต่อ.. »


ผู้ตรวจจาก สอศ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท...

อ่านต่อ.. »


เปิดเทอมวันแรกประจำภาคเรียนที่ 1/2563

การเข้าแถววันแรกของนักเรียนใหม่ระดับ ปวช.1 โดยมีนายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษาในการพบปะนักเรียน โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มีการจัดการเร...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมความ...

อ่านต่อ.. »


โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด