สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

VTR แนะนำวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

VTR แนะนำวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 1-3

ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 1-3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »


ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถทำได้ 3 ทาง ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ชำระเงินผ่านตู้ ATM/AMD และชำระเงินผ่าน Application Krungthai NEXT ...

อ่านต่อ.. »


ยินดีกับก้าวใหม่ รักและห่วงใยผู้จากจร (นายประมุข กออวยชัย)

ยินดีกับก้าวใหม่ รักและห่วงใยผู้จากจร นายประมุข กออวยชัย สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน ...

อ่านต่อ.. »


ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา (นางสวาท แก้วพรหม)

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา (นางสวาท แก้วพรหม) ตำแหน่งพนักงานราชการ นักการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »


การจัดทำกล่องและหน้ากาก Face shield

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกล่องและหน้ากากป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ...

อ่านต่อ.. »


งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


ที่ปรึกษา สอศ. นิเทศติดตาม

ที่ปรึกษา สอศ. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Block Course System

อ่านต่อ.. »


การเรียนการสอน Block Course System

การจัดการเรียนการสอนตามแนวพระดาบส รูปแบบ Block Course System วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »


เดินหน้าประเทศไทย

บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด ได้เข้าร่วมบันทึกรายการ "เดินหน้าประเทศไทย วัยทีน" ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook