สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ การรับเงินค่าเครื่องแบบฯ และค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ยื่นเอกสารงานการเงิน 1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 3. นักเรียนระดับ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามรายละเอียดประกาศดังนี้ ...

อ่านต่อ.. »


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 1/2563

สำหรับนักศึกษาระดับชั้น (ปวส.) ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นคำร้องได้ที่งานการเงินของวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563  ชำระงว...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา "โครงการทุนประชารัฐ" ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนในโครงการอาชีวะประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าโครงการฯ ตามลำดับเลขที่ และวันเวลาที่กำหนด ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด