...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข้อมูลสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ
...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
แผนกวิชา
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
+++วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีำ+++
ฝ่าย
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ฝ่ายวิชาการ
...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.
  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
  วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
อาคาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Untitled Document


หมวด : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีร่วมพิธีวางพวงม... จำนวน 6 รูป ฮิต     21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมุ... จำนวน 7 รูป ฮิต     20 ตุลาคม 2559 กิจกรรมย้อมดำ ทำริบบิ้น และบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center เพื่อประชาชน จำนวน 11 รูป ฮิต     นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมลงนามไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 รูป ฮิต    

 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึก... (อ่าน 268 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : webmaster (25 พ.ค. 2559)24 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 และโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอาชีวศึก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (อ่าน 119 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : webmaster (25 พ.ค. 2559)โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน ระยะสั้น 450 ชม. 3 ภาษา (อังกฤษ มลายูกลาง จีน) ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการปฐมนิเทศ นร. นศ. ก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึ... (อ่าน 132 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : webmaster (19 พ.ค. 2559)โครงการปฐมนิเทศ นร. นศ. ก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศ... (อ่าน 185 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : webmaster (13 พ.ค. 2559)เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ... (อ่าน 226 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : webmaster (13 พ.ค. 2559)เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และลงนามความร่วมมือกับสถานปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีรับลงทะเบียน นักเ... (อ่าน 384 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : webmaster (13 พ.ค. 2559)ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองนั​กศึกษา... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : webmaster (13 พ.ค. 2559)เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองนั​กศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : webmaster (13 พ.ค. 2559)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีรับลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 2559
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย
28 มิ.ย. 2559
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
25 พ.ค. 2559
 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
26 ต.ค. 2559
 25 ตุลาคม 2559 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมท่านนายอำเภอหนองจิกและคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจที่ซุ้มฯ
26 ต.ค. 2559
ทั้งหมด