_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีรับลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 479 ครั้ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:43:44:PM