_PRINT 
logo.gif

ข่าว : 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
23
23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 239 ครั้ง
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:14:28:PM