_PRINT 
logo.gif

ข่าว : 21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมุจลินทวาปีวิหาร(วัดตุยง)
21
21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมุจลินทวาปีวิหาร(วัดตุยง) พระอารามหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 132 ครั้ง
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:16:45:PM