_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วทภ.ปน. ร่วมพิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
วทภ.ปน.
วทภ.ปน. ร่วมพิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 ก.ค.59 ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา ม.5 ต.บางเขา อ.หนองจิก มีการมอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนเกษตรกร ร่วมปลูกต้นไม้ และป
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 194 ครั้ง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:18:15:PM