_PRINT 
logo.gif

ข่าว : คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย นายปวัตน์ หนูบังเกิด สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต และนายภูษิต แก่นเพชร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 270 ครั้ง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:19:47:PM