_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รวมพลคนปลูกต้นไม้
รวมพลคนปลูกต้นไม้
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559ธกส. ร่วมกับ ธนาคารต้นไม้ พร้อมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จัดมหกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 6,800 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีน
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 148 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:26:22:PM