_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วัน ที่ 15 มิถุนายน 2559"รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7
วัน
นำโดย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ เดินทางไปเข้าร่วมพิธี "รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7" วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 กองพลทหารราบที่ 15
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 125 ครั้ง
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:24:12:PM