_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน
24 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 และโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 322 ครั้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:02:29:PM