...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข้อมูลสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ
...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
แผนกวิชา
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
+++วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีำ+++
ฝ่าย
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ฝ่ายวิชาการ
...::::วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี::::...
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.
  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
  วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
อาคาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Untitled Document


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ... 6 รูป อ่าน 206 ครั้ง     21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจน... 7 รูป อ่าน 100 ครั้ง     20 ตุลาคม 2559 กิจกรรมย้อมดำ ทำริบบิ้น และบริการซ่อ... 11 รูป อ่าน 82 ครั้ง     นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมลงนามไว้อาลั... 5 รูป อ่าน 85 ครั้ง    

หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 26 ตุลาคม 2559 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯปัตตา... 8 รูป อ่าน 167 ครั้ง167026 ต.ค. 2559
 25 ตุลาคม 2559 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมท... 8 รูป อ่าน 199 ครั้ง199026 ต.ค. 2559
 25 ตุลาคม 2559 นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ร่วมลงนามถวาย... 5 รูป อ่าน 175 ครั้ง175026 ต.ค. 2559
 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ... 6 รูป อ่าน 206 ครั้ง206026 ต.ค. 2559
 21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจน... 7 รูป อ่าน 100 ครั้ง100026 ต.ค. 2559
 20 ตุลาคม 2559 กิจกรรมย้อมดำ ทำริบบิ้น และบริการซ่อ... 11 รูป อ่าน 82 ครั้ง82026 ต.ค. 2559
 นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมลงนามไว้อาลั... 5 รูป อ่าน 85 ครั้ง85026 ต.ค. 2559
 ผู้บริหารนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจน่ภิเษกปัต... 2 รูป อ่าน 79 ครั้ง79026 ต.ค. 2559
 วทภ.ปน. ร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด... 10 รูป อ่าน 81 ครั้ง81026 ต.ค. 2559
 วทภ.ปน. ร่วมพิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ สมเด็จ... 11 รูป อ่าน 174 ครั้ง174006 ก.ค. 2559
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีรับลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ประจำภาค... 2 รูป อ่าน 357 ครั้ง13 พ.ค. 2559
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย  12 รูป อ่าน 251 ครั้ง28 มิ.ย. 2559
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2... 14 รูป อ่าน 239 ครั้ง25 พ.ค. 2559
 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญ... 6 รูป อ่าน 206 ครั้ง26 ต.ค. 2559
 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และลงนามความร่วม... 6 รูป อ่าน 203 ครั้ง13 พ.ค. 2559
 25 ตุลาคม 2559 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมท่านนายอำเภอหนองจิกแล... 8 รูป อ่าน 199 ครั้ง26 ต.ค. 2559
 โครงการ ชวนกันเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ 10 รูป อ่าน 181 ครั้ง28 มิ.ย. 2559
 25 ตุลาคม 2559 นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ร่วมลงนามถวายอาลัย 5 รูป อ่าน 175 ครั้ง26 ต.ค. 2559
 วทภ.ปน. ร่วมพิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า... 11 รูป อ่าน 174 ครั้ง06 ก.ค. 2559
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึ... 9 รูป อ่าน 167 ครั้ง13 พ.ค. 2559