สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ

ประกาศ การรับเงินค่าเครื่องแบบฯ และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันเวลาการรับเงินค่าเครื่องแบบฯ และอุปกรณ์การเรียน 1. ระดับชั้น ปวช.2     - รับเงินวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น. 2. ระดับชั้น ปวช.3     - รับเงินว...

ประกาศ การรับเงินค่าเครื่องแบบฯ และค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ยื่นเอกสารงานการเงิน 1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 3. นักเรียนระดับ...

ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามรายละเอียดประกาศดังนี้ ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น (ปวส.) ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นคำร้องได้ที่งานการเงินของวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563  ชำระงว...

ประกาศ รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา "โครงการทุนประชารัฐ" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนในโครงการอาชีวะประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าโครงการฯ ตามลำดับเลขที่ และวันเวลาที่กำหนด ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...

อ่านต่อ.. »

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง พี่น้อง 2 เทคนิค
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรั...

อ่านต่อ.. »

ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง เทศบาลบ่อทอง VS เทคนิคกาญจนาฯ
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเทศบาลตำบลบ่อทองกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ...

อ่านต่อ.. »

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ประชุมปรึกษาหารือการควบคุมพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายมานิตย์ สุวรรณ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒน...

อ่านต่อ.. »

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดชิ้นงานในรายวิชาโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ...

อ่านต่อ.. »

ประชุมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ 2563
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรั...

อ่านต่อ.. »

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด