ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วทภ.ปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม Smart Class...

อ่านต่อ.. »

วทภ.ปัตตานี จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร...

อ่านต่อ.. »

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษ...

อ่านต่อ.. »

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์กา...

อ่านต่อ.. »

บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวปาริฉัตร แก้วนางโอ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ...

อ่านต่อ.. »

ประชุมชี้แจงกำหนดการเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ
วันที่ 8 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา ป...

อ่านต่อ.. »

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมูฮัมหมัดกามีล  หะยีสุหลง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมูฮัมมัดนาเซร์  มะเซ็ง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Facebook


เวลาละหมาด